Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đặt quảng cáo trên PhimNOW vui lòng liên hệ:

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn.