Hồng Kông

PhimNOW - Danh sách của quốc gia Hồng Kông | Xem phim online HD chất lượng cao
Long môn tiêu cục - Longmen Express (2013)

Long môn tiêu cục (2013)

Longmen Express (2013)

HD

Hoàn tất (40/40)

Hành Động Đột Phá - Breakthrough Action (2005)

Hành Động Đột Phá (2005)

Breakthrough Action (2005)

HD

Hoàn tất (25/25)

Anh Hùng Thủy Hử - Story Of The Water Margin (1992)

Anh Hùng Thủy Hử (1992)

Story Of The Water Margin (1992)

HD

Hoàn tất (20/20)

Ranh Giới Sinh Tử - 7 Days In Life (2011)

Ranh Giới Sinh Tử (2011)

7 Days In Life (2011)

HD

Hoàn tất (19/19)

Người Kế Nghiệp / Thủ nghiệp giả - Storm In A Cocoon (2014)

Người Kế Nghiệp / Thủ nghiệp giả (2014)

Storm In A Cocoon (2014)

HD

Hoàn tất (31/31)

Cuộc Gọi 36 Giờ - On Call 36 Hours (2012)

Cuộc Gọi 36 Giờ (2012)

On Call 36 Hours (2012)

HD

Hoàn tất (25/25)

Thư kiếm ân cừu lục - Book and Sword, Gratitude and Revenge (2002)

Thư kiếm ân cừu lục (2002)

Book and Sword, Gratitude and Revenge (2002)

HD

Hoàn tất (45/45)

Tân Tây Du Ký 2 (TVB) - Journey To The West II (TVB) (1998)

Tân Tây Du Ký 2 (TVB) (1998)

Journey To The West II (TVB) (1998)

HD

Hoàn tất (42/42)

Sứ Đồ Hành Giả 2 - Line Walker 2 (2017)

Sứ Đồ Hành Giả 2 (2017)

Line Walker 2 (2017)

HD

Hoàn tất (30/30)

Khí phách anh hùng (Tân Bích huyết kiếm) - Crimson Sabre (2000)

Khí phách anh hùng (Tân Bích huyết kiếm) (2000)

Crimson Sabre (2000)

HD

Hoàn tất (35/35)

Lộc Đỉnh Ký 1998 - The Duke of Mount Deer (1998)

Lộc Đỉnh Ký 1998 (1998)

The Duke of Mount Deer (1998)

HD

Hoàn tất (45/45)

Lộc Đỉnh Ký 2000 - The Duke of Mount Deer (2000)

Lộc Đỉnh Ký 2000 (2000)

The Duke of Mount Deer (2000)

HD

Hoàn tất (40/40)

Tân Tây Du Ký 1 (TVB) - Journey To The West I (TVB) (1996)

Tân Tây Du Ký 1 (TVB) (1996)

Journey To The West I (TVB) (1996)

HD

Hoàn tất (30/30)

Tân Tầm Tần Ký - A Step into the Past (2017)

Tân Tầm Tần Ký (2017)

A Step into the Past (2017)

HD

Hoàn tất (40/40)

Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2 (2012)

Tân Tế Công 2 (2012)

The Legend Of Crazy Monk 2 (2012)

HD

Hoàn tất (60/60)

Thế Kỷ Kinh Dị - Karma (2015)

Thế Kỷ Kinh Dị (2015)

Karma (2015)

HD

Hoàn tất (9/9)

Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love (2017)

Thượng Cổ Tình Ca (2017)

A Life Time Love (2017)

HD

Hoàn tất (54/54)

Không Làm Người Hồng Kông - To Be or Not To Be (2015)

Không Làm Người Hồng Kông (2015)

To Be or Not To Be (2015)

HD

Hoàn tất (25/25)

Công Lý và Danh Lợi - The Men Of Justice (2010)

Công Lý và Danh Lợi (2010)

The Men Of Justice (2010)

HD

Hoàn tất (35/35)

Diệp Vấn - Ip Man (2013)

Diệp Vấn (2013)

Ip Man (2013)

HD

Hoàn tất (50/50)